Schaakvereniging Veldhoven
Bestuurssamenstelling seizoen 2018-2019

Voorzitter:Theo van de MeerakkerTheo van de Meerakkertel. 040-2543226
Secretaris:Fred van EmpelFred van Empeltel. 040-2539793
Penningmeester:Ton RoetenTon Roetentel. 040-7800933
Wedstrijdleider:Frans WolferinkFrans Wolferinktel. 06-45331700
Jeugdleider:Jan PetersJan Peterstel. 040-7805723
De Veldkoker:Pieter de VisserPieter de Vissertel. 040-2542562
Webmaster:Frans WolferinkFrans Wolferinktel. 06-45331700

Teamleiders seizoen 2018-2019

1e team:Frans WolferinkFrans Wolferinktel. 06-45331700
2e team:Pieter de VisserPieter de Vissertel. 040-2542562
Avondteam:Rob van de VoortRob van de Voorttel. 06-24607583

Contributie

- Senioren ouder dan 65 (peildatum 1 jan 2019): 82 euro
- Junioren jonger dan 16 jaar (peildatum 1 jan 2019): 42 euro
- Junioren tussen 16 en 20 jaar (peildatum 1 jan 2019): 52 euro
- Overige (senioren): 90 euro
De contributie is per jaar en dient volledig voldaan te worden voor 1 december 2018. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend voor een jaar verlengd op 1 september, tenzij het lid zijn of haar lidmaatschap voor die datum bij de secretaris schriftelijk of via email opzegt.

De contributie dient te worden voldaan op rekeningnummer IBAN NL61RABO0153661992, BIC RABONL2U, t.n.v. SV Veldhoven te Veldhoven. Contante betaling is niet mogelijk

Clubavond

Iedere donderdagavond is de clubavond
- Jeugd: van 18:45-20:00 uur
- Senioren: vanaf 20:15 uur

Clublokaal

Dorpshuis d'n Bond
Rapportstraat 29
5504 BN Veldhoven
tel. 040-2534446
Kaart