Schaakvereniging Veldhoven
Reglement Open NBSB Snelschaakkampioenschap voor Clubteams

Openstelling

 1. Het toernooi is opengesteld voor teams van clubs die aangesloten zijn bij de KNSB of een andere bij de FIDE aangesloten nationale schaakbond.

 2. Alle spelers van een team dienen lid te zijn van de club die door het team vertegenwoordigd wordt.
  1. Dispensatie is mogelijk; dit ter beoordeling van de toernooi-organisatie.

 3. Een club mag door meerdere teams vertegenwoordigd worden.

 4. Er kunnen maximaal 36 teams deelnemen.

Samenstelling teams

 1. Teams bestaan uit minimaal 4 en maximaal 5 spelers.

 2. Namen van de spelers en de onderlinge bordvolgorde dienen bij inschrijving aan de toernooi-organisatie bekend te worden gemaakt, maar mogen nog tot aanvang van het toernooi gewijzigd worden.

 3. Van alle teams zal voorafgaand aan het toernooi, de gemiddelde rating volgens de KNSB (en eventueel FIDE) lijst bepaald worden.
  1. De teamrating is gelijk aan het gemiddelde van de hoogste vier ratings van de opgegeven spelers.
  2. Van spelers zonder officiële rating, wordt de rating geschat.

 4. Aan ieder team zal een categorie A of B toegekend worden, afhankelijk van de teamrating.
  1. Categorie A zal worden toegekend aan teams met een teamrating hoger dan 1900.
  2. Categorie B zal worden toegekend aan de overige teams.

Wedstrijden

 1. Wedstrijden vinden plaats tussen de deelnemende teams op 4 borden, waarbij de bordvolgorde per team steeds dezelfde is. Een eventuele 5e speler kan dus uitsluitend aan het 4e bord spelen. Als de speler aan bord 2 uitvalt, zal speler nummer 3 zijn plaats aan bord 2 innemen, etc.

 2. Wedstrijden worden gespeeld volgens het snelschaakreglement van de FIDE.

 3. Per ronde worden op ieder bord twee partijen gespeeld waarbij iedere speler 5 minuten bedenktijd krijgt voor de hele partij. Tijdens een ronde mogen spelers niet gewisseld worden.

 4. Er zal sprake zijn van een thuis- en een uitspelend team. Het uitspelende team heeft wit aan de oneven borden en zwart aan de even borden tijdens de eerste partij van een ronde, en omgekeerd tijdens de tweede partij van dezelfde ronde

 5. De uitslag van de wedstrijd wordt bepaald nadat alle partijen zijn afgelopen door optelling van de bordpunten. Het winnende team krijgt 2 matchpunten toegekend. Het verliezende team 0 matchpunten. In geval van een gelijk spel krijgen beide teams 1 matchpunt.

Ranglijst

 1. De ranglijst per team zal worden opgemaakt naar aanleiding van het aantal matchpunten dat ieder team heeft gescoord.

 2. Bij gelijk aantal matchpunten beslist het aantal bordpunten.

 3. Bij gelijk aantal bordpunten beslist het aantal weerstandspunten, zijnde het totaal aantal matchpunten van alle tegenstanders van het team.

 4. Voor aanvang van de eerste ronde wordt de ranglijst opgemaakt op grond van de vastgestelde teamrating.

Toernooi

 1. Het toernooi wordt verspeeld in 1 groep, volgens het Zwitsers systeem voor teams, waarbij bovengenoemde ranglijst geldig is.

 2. Het toernooi zal 11 ronden beslaan. De ranglijst na afloop van de 11e ronde bepaalt de eindrangschikking van het toernooi.

Prijzen

 1. Het toernooi kent 1 winnaar, zijnde de hoogstgeplaatste in de eindrangschikking.

 2. Er zijn één of meer geldprijzen voor de hoogstgeplaatste teams in zowel categorie A als B.

 3. Bij gelijk eindigen in de eindrangschikking op zowel matchpunten, bordpunten en weerstandspunten beslist het onderling resultaat. Is ook dat gelijk, of is de onderlinge partij niet gespeeld, dan volgt een beslissingswedstrijd met 5 minuten bedenktijd.
  1. Om de kleurverdeling (uit en thuis) in de beslissingswedstrijd wordt geloot.
  2. Bij gelijk eindigen in de beslissingswedstrijd, vervalt het resultaat op het laagste bord waarop de partij niet in remise is geëindigd. Bij vier remises zal er geloot worden.

 4. Aan de best presterende schaker op ieder bord wordt een bordprijs in natura uitgereikt.

Disclaimer

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal de toernooi-organisatie een beslissing nemen.

 2. De toernooi-organisatie staat open voor suggesties ter verbetering van dit reglement.